Pozivamo sve zainteresirane za pohađanje osnovne obuke za izmiritelje (40 sati) nakon koje se stječu uvjeti za upis u Registar izmiritelja koji se vodi u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske.

Pozivamo i sve registrirane izmiritelje koji sukladno Pravilniku o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja NN 59/11 su u obvezi tijekom dvije godine od upisa u Registar, dostaviti Ministarstvu pravosuđa certifikat akreditirane institucije za mirenje o provedenoj dopunskoj obuci, (20 sati) kako bi zadržali status izmiritelja.

Svoj interes za sudjelovanje na navedenim obukama dostavite na naše kontakte kako bi organizirali edukacije.

Edukacije je moguće organizirati i provesti u svim županijskim središtima gdje bi se prijavilo dovoljan broj polaznika.

Voditelji edukacija su naši stručnjaci s dugogodišnjim miriteljskim i trenerskim iskustvom.

Dobrodošli.

  Novosti - Povratak