Program obuke miritelja sastoji se od Osnovne obuke i Dodatne obuke.

Osnovna i Dodatna obuka za miritelja provodi se za grupu od minimalno četiri do najviše devet polaznika. Polaznici obuke za mirenje su osobe sa završenim najmanje dodiplomskim studijem i opredijeljenosti za rješavanje sukoba mirenjem.

Polaznici Dodatne obuke mogu biti polaznici koji su prethodno stekli certifikat za izmiritelje.

Obuci za trenere mogu pristupiti osobe koje su stekle certifikat za izmiritelje i koje su upisane u Registar izmiritelja, te su sudjelovale u najmanje 5 postupaka mirenja u svojstvu izmiritelja, o čemu se od izmiritelja može zatražiti potvrda

Obuku provode centrificirani treneri za medijatore

Kao predavači mogu uz miritelje biti angažirani pravni stručnjaci specijalizirani za određena područja prava te psiholozi socijalni radnici i drugi stručnjaci.

II Program Dodatne obuke za miritelja

Obuka se provodi u trajanju od dvadeset sati.

1. Teorijska nastava o postupku mirenja:

– sudjelovanje više izmiritelja u postupku mirenja (komedijacija),
– višestranačko mirenje (tri i više stranaka u postupku),
– mirenje sa skupinama (stranke su različite interesne skupine).

2. Praktična nastava – učenje iz iskustva (znanstvene metode):

– “igranje uloga i simulacija predmeta komedijacije, višestranačkog mirenja i mirenja sa skupinama”,
– primjena vještina i tehnika mirenja

3. Evaluacija osnovne teorijske i praktične obuke i ispit za izmiritelja

Ispit za izmiritelja polaže se pred povjerenstvom sastavljenim od najmanje tri trenera za osnovnu obuku izmiritelja, a ispitom se utvrđuje savladavanje gradiva osnovne obuke u odnosu na:
– teorijski pristup i specifičnosti postupka mirenja,
– stadije mirenja,
– simulaciju vještina i tehnika u postupku mirenja.

Polaznici koji ne pristupe ispitu ili ne polože ispit za izmiritelja ne mogu steći certifikat za izmiritelja.

IV Završen odredbe

Polaznicima nakon uspješno završene obuke izdaje se odgovarajuće Uvjerenje o završenoj razini obuke.

 

PRIJAVA ZA PROGRAM OBUKE MIRITELJA I TRENERA

Dodatna obuka za medijatore

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Polja označena zvjezdicom su obavezna
 
 
  Edukacije - Povratak