Program obuke izmiritelja sastoji se od Osnovne obuke i Dodatne obuke.

Osnovna i Dodatna obuka za izmiritelja provodi se za grupu od minimalno četiri do najviše devet polaznika. Polaznici obuke za izmiritelja su osobe sa završenim najmanje dodiplomskim studijem i opredijeljenosti za rješavanje sukoba mirenjem.

Polaznici Dodatne obuke mogu biti polaznici koji su prethodno stekli certifikat za izmiritelje.

Obuci za trenere mogu pristupiti osobe koje su stekle certifikat za izmiritelje i koje su upisane u Registar izmiritelja, te su sudjelovale u najmanje 30 postupaka mirenja u svojstvu izmiritelja, o čemu se od izmiritelja može zatražiti potvrda.

Obuku provode centrificirani treneri za mirenje.

Kao predavači mogu uz trenere izmiritelja biti angažirani pravni stručnjaci specijalizirani za određena područja prava te psiholozi socijalni radnici i drugi stručnjaci.

I Program Osnovne obuke za miritelja

Obuka se provodi u trajanju od četrdeset sati.

1. Teorijska nastava o postupku mirenja:

– definicija, načela, ciljevi i stilovi mirenja,
– pravni okvir mirenja u Hrvatskoj i EU,
– hrvatski sustav i struktura mirenja (Povjerenstvo za alternativne načine rješavanja sporova, izvansudsko mirenje i centri, mirenje pri sudovima),
– teorija i analiza sukoba,
– uloge izmiritelja i razlike prema drugim metodama rješavanja sukoba,
– psihološki, filozofski i etički aspekti mirenja,
– faze, metode i tehnike mirenja.

2. Praktična nastava – učenje iz iskustva (znanstvene metode):

– “igranje uloga i simulacija predmeta”,
– uvježbavanje sljedećih vještina i tehnika mirenja:
a) aktivno slušanje,
b) postavljanje pravih pitanja,
c) preoblikovanje,
d) neutralnost i višesmjerna komunikacija,
e) ohrabrivanje i odavanje priznanja,
f) održavanje ravnoteže moći/snaga.

Polaznicima nakon uspješno završene obuke izdaje se odgovarajuće Uvjerenje o završenoj razini obuke.

CIJENA

Cijena obuke iznosi 477,00 EURA  + PDV. 

CERTIFIKAT

Centar za mirenje “Medijator” polaznicima nakon uspješno završene obuke izdaje certifikat o uspješno završenoj osnovnoj obuci (u skladu s Pravilnikom o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (“Narodne novine” br. 59/11) te ovlaštenja Ministarstva pravosuđa.

Izdavanje certifikata miriteljima omogućuje upis u Registar izmiritelja pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske.

 

PRIJAVA ZA PROGRAM OBUKE MIRITELJA I TRENERA

Osnovna obuka za medijatore

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Polja označena zvjezdicom su obavezna
 
 
  Edukacije - Povratak