Program obuke  za medijatore  sastoji se od Osnovne obuke i Dodatne obuke.

Osnovna i Dodatna obuka za medijatore provodi se za grupu od minimalno četiri do najviše devet polaznika. Polaznici obuke za medijatora su osobe sa završenim najmanje dodiplomskim studijem i opredijeljenosti za rješavanje sukoba medijacijom.

Polaznici Dodatne obuke mogu biti polaznici koji su prethodno stekli certifikat za medijatora.

Obuci za trenere mogu pristupiti osobe koje su stekle certifikat za medijatora i koje su upisane u Registar medijatora, te su sudjelovale u najmanje 10 postupaka mirenja u svojstvu medijatora, o čemu se od izmiritelja može zatražiti potvrda.

Obuku provode centrificirani treneri za medijatore

Kao predavači mogu uz trenere medijatora biti angažirani pravni stručnjaci specijalizirani za određena područja prava te psiholozi, socijalni radnici i drugi stručnjaci.

I Program Osnovne obuke za medijatora

Obuka se provodi u trajanju od četrdeset sati.

1. Teorijska nastava o postupku mirenja:

– definicija, načela, ciljevi i stilovi mirenja,
– pravni okvir mirenja u Hrvatskoj i EU,
– hrvatski sustav i struktura mirenja (Povjerenstvo za alternativne načine rješavanja sporova, izvansudsko mirenje i centri, mirenje pri sudovima),
– teorija i analiza sukoba,
– uloge izmiritelja i razlike prema drugim metodama rješavanja sukoba,
– psihološki, filozofski i etički aspekti mirenja,
– faze, metode i tehnike mirenja.

2. Praktična nastava – učenje iz iskustva (znanstvene metode):

– “igranje uloga i simulacija predmeta”,
– uvježbavanje sljedećih vještina i tehnika mirenja:
a) aktivno slušanje,
b) postavljanje pravih pitanja,
c) preoblikovanje,
d) neutralnost i višesmjerna komunikacija,
e) ohrabrivanje i odavanje priznanja,
f) održavanje ravnoteže moći/snaga.

Polaznicima nakon uspješno završene obuke izdaje se odgovarajuću Potvrdu o završenoj razini obuke.

3. Evaluacija osnovne teorijske i praktične obuke i ispit za medijatora 

Ispit za medijatora polaže se pred povjerenstvom sastavljenim od najmanje tri trenera za osnovnu obuku medijatora, a ispitom se utvrđuje savladavanje gradiva osnovne obuke u odnosu na:

– teorijski pristup i specifičnosti postupka medijacije

– stadije medijacije

– simulaciju vještina i tehnika u postupku medijacije.

Polaznici koji ne pristupe ispitu ili ne polože ispit za izmiritelja ne mogu steći certifikat za izmiritelja.

IV Završen odredbe

CIJENA

Cijena obuke iznosi 630,00 EURA  + PDV. 

Podatci za uplatu su slijedeći :

Primatelj Profi test d.o.o Centar za mirno rješavanje sporova "Medijator"

IBAN: HR3524840081104473244

Poziv na broj primatelja: upisati OIB uplatitelja

Opis:  Osnovna obuka za medijatora

CERTIFIKAT

Centar za mirno rješavanje sporova “Medijator” polaznicima nakon uspješno završene osnovne  obuke i položenog ispita za medijatora  u skladu s člankom 3. stavak 7 Pravilnika institucijama za medijaciju  (Narodne novine broj: 100/23)  i člankom 5. Pravilnika o registru medijatora (Narodne novine broj: 100/23) te ovlaštenja Ministarstva pravosuđa izdaje potvrdu o završenoj osnovnoj obuci  za medijatora i položenom ispitu za medijatora .

Izdavanje potvrde o uspješnom završetku obuke polaznicima  omogućuje upis u Registar medijatora  pri Javnoj ustanovi "Centar za mirno rješavanje sporova" Republike Hrvatske.

 

PRIJAVA ZA PROGRAM OBUKE MIRITELJA I TRENERA

Osnovna obuka za medijatore

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Polja označena zvjezdicom su obavezna
 
 
  Edukacije - Povratak