Program obuke miritelja sastoji se od Osnovne obuke i Dodatne obuke.

Osnovna i Dodatna obuka za miritelja provodi se za grupu od minimalno četiri do najviše devet polaznika. Polaznici obuke za mirenje su osobe sa završenim najmanje dodiplomskim studijem i opredijeljenosti za rješavanje sukoba mirenjem.

Polaznici Dodatne obuke mogu biti polaznici koji su prethodno stekli certifikat za izmiritelje.

Obuci za trenere mogu pristupiti osobe koje su stekle certifikat za izmiritelje i koje su upisane u Registar izmiritelja, te su sudjelovale u najmanje 10 postupaka mirenja u svojstvu izmiritelja, o čemu se od izmiritelja može zatražiti potvrda.

Obuku provode centrificirani treneri za mirenje.

Kao predavači mogu uz miritelje biti angažirani pravni stručnjaci specijalizirani za određena područja prava te psiholozi socijalni radnici i drugi stručnjaci.

III Program obuke za trenere miritelja

Obuka za trenere provodi se za grupu od najviše 6 polaznika i traje najmanje četrdeset sati, a provodi se prema sljedećem programu:

1. Oblikovanje treninga i vještine prezentacije

– Načela poučavanja odraslih
– Ciklus treninga
– Razumijevanje potreba za treningom
– Određivane svrhe i ciljeva treninga
– Odlučivanje o sadržaju treninga
– Priprema materijala za trening
– Karakteristike učinkovite prezentacije
– Oblikovanje i razvoj prezentacije

2. Metode poučavanja odraslih

– Razlike između metoda i stilova učenja
– Razumijevanje različitih potreba sudionika
– Utvrđivanje potreba polaznika treninga
– Korištenje uputa
– Metode poučavanja odraslih: predavanje, rasprava, igra simulacija, igra uloga, studija slučaja, prezentacija, vježba
– Radionica kao metoda iskustvenog učenja
– Prezentacija stečenih vještina

3. Vještine facilitacije, izrada programa treninga, evaluacija

– Vještine facilitacije
– Povratne informacije
– Izrada programa treninga u skladu s metodama učenja i područjem učenja
– Vježbanje aktivnosti
– Evaluacija treninga

4. Evaluacija obuke i ispit za trenere izmiritelja

Ispit za trenera polaže se pred povjerenstvom sastavljenim od najmanje tri trenera i ispitom se utvrđuje je li savladano gradivo obuke za trenere u odnosu na:
– plan treninga,
– didaktiku,
– korištenje alata.

Polaznici koji nisu pristupili ispitu ili ga nisu položili, ne mogu steći certifikat za trenere.

IV Završen odredbe

Polaznicima nakon uspješno završene obuke izdaje se odgovarajuće Uvjerenje o završenoj razini obuke.

 

PRIJAVA ZA PROGRAM OBUKE MIRITELJA I TRENERA

Obuka za trenere medijatore

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Polja označena zvjezdicom su obavezna
 
 
  Edukacije - Povratak