Prijedlog za pokretanje postupka mirenja

Kojim predlagatelj mirenja ovlašćuje Centar za mirenje “MEDIJATOR” Bjelovar, P. Hektorovića 2, Tel/Fax 043/231-211, GSM 098/240-952 da obavi sve potrebne radnje kako bi se proveo postupak mirenja u sporu koji predlagatelj mirenja vodi s protustrankom u postupku.