Kvaliteta pružene usluge koja će omogućiti postizanje veće kvalitete i konkurentnosti svojim klijentima uz što niži mogući trošak naš je trajni zadatak . Želimo biti važan čimbenik kod partnerskih društava u razvoju sigurnosti i zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša te zaštite zdravlja i spašavanja.

Poznavanje alternativnog rješavanja konflikata, sporova i dugogodišnje iskustvo u njihovom rješavanju  naš je doprinos  u stvaranju dobre, suradne, tolerantne,  poticajne životne okoline u obitelji, društvenoj zajednici, radnom mjestu i odnosima između različitih trgovačkih društava kao i odnosa u tim društvima.

Centar za mirno rješavanje sporova “Medijator”  je organizacijski dio trgovačkog društva PROFI TEST d.o.o., a rješenjem MINISTARSTVA PRAVOSUĐA Klasa : UP/I-700-01/12-02/28 Urbroj: 514-04-12-2 od 10.09.2012 registriran je kao INSTITUCIJA za mirenje.

Centar za mirno rješavanje sporova “Medijator” odabrano je tijelo za  rješavanje potrošačkih sporova temeljem odluke o odabiru nadležnog Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta, Klasa: 330-01/17-01/36 Urbroj; 526-06-01-02-01/2-17-13 od 11. svibnja 2017. godine.

Kroz djelatnost Centra za mirno rješavanje sporova "Medijator" želimo izgrađivati odnos povjerenja, prepoznavanja zajedničkih interesa, djelovati na razvoju rješavanja svih vrsta sporova na način da trenutne nesporazume koristimo radi učvršćivanja međusobnih odnosa, a ne za početak “rata” sve u cilju povećanja produktivnosti i povećanja vrijednosti korisnika naših usluga.

Kao akreditirana institucija za mirenje ovlašteni smo:

 • za provođenje osnovne obuke za miritelje,
 • za provođenje napredne obuke za izmiritelja,
 • za provođenje obuke za trenera miritelja,
 • za organiziranje i provođenje postupaka mirenja,
 • za vođenje upisnik izdanih certifikata i evidenciju polaznika obuke,
 • za posredovanje u rješavanju potrošačkih sporova medijacijom

Uz navedeno želimo promicati kulturu dijaloga, etičnost i uvažavanje različitosti te razvijati dobru izmiriteljsku praksu.

Želimo sudjelovati u razmjeni iskustava i međusobnoj podršci s srodnim Centrima za mirno rješavanje sporova.

VIZIJA: Na interdisciplinarnom području djelatnosti društva biti učinkovit, stručan, brz, pouzdan i dostupan partner svima.

MISIJA: Kroz osobno i poslovno napredovanje konstantno stvarati inovativna rješenja dostupna svima i svakome.

Temeljne vrijednosti

Društvena odgovornost:

 • Kao profitna organizacija obvezujemo se unapređivati znanja i vještine društva u kojem živimo. Naši savjetodavni programi osmišljeni su da budu dostupni svim fizičkim osobama kao i  poslovnim subjektima bez obzira na njihovu djelatnost, status, mogućnosti.

Kvaliteta:

 • Težimo kontinuiranom unapređenju svega što radimo kako bi naši programi bili sastavni dio konzistentnih međunarodnih standarda.

Zajedničke vrijednosti

 • Ljudski intelektualni kapital,
 • Zaštita dostojanstva,
 • Ravnopravnost
 • Kvaliteta,
 • Demokratičnost,
 • Samoupravljanje,
 • Kreativnost,
 • Inovativnost,
 • Imaginacija,
 • Motivacija,
 • Kultura tvrtke

Naši ciljevi

 • Povećavati broj pokrenutih postupaka medijacija,
 • Povećavati ukupni prihod za društva,
 • Razvijati nove proizvode/usluge,
 • Educirati sebe, educirati druge, educirati,
 • Provoditi sustav kvalitete i okoliša.

Osnovni podaci

Tvrtka: PROFI TEST d.o.o. za tehničko ispitivanje, posredovanje i marketing

Skraćeni naziv: PROFI TEST d.o.o.

Sjedište i adresa: 43000 Bjelovar, Petra Hektorovića 2

Osnovna djelatnost: Tehničko ispitivanje i analiza, posredovanje u rješavanju sporova

Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću

OIB: 20228357315

Matični broj (MB): 02309033

Matični broj subjekta (MBS): 010067743

Registarski sud: Trgovački sud u Bjelovaru

Temeljni kapital: 20000,00 kn, plaćen u cijelosti

Godina osnivanja: 2007.

Žiro račun: 2484008-1104473244

IBAN: HR3524840081104473244

Banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59, 10000 Zagreb, Poslovnica u Bjelovaru

Vlasnik: Stipe Šola

Izvršni direktor: Stipe Šola