Zašto mirenje?


Ne tvrdimo da medijacija može riješiti sve sukobe. Ne želimo vas uvjeravati kako je medijacija najbolje rješenje za vas. Zapravo želimo vam predočiti kako u svakom sukobu, strane uključene u spor trebaju uzeti mirenje – posredovanje u obzir kao ozbiljnu alternativu sudskom procesu, arbitražom ili bilo kojem od drugih mogućih načina suočavanja i rješavanja problema.

Popis prezentiranih razloga nije iscrpan i ograničena je na glavne prednosti mirenja.

Dakle, zašto odabrati mirenje?
Zbog odnosa

Nakon čitanja primjerice presude ako ste svoj spor odlučili rješavati sudskim putem imamo jednu stranu pobjednika koja je potpuno zadovoljna presudom i drugu – poraženu stranu. Na ovaj način izgrađuje se psihološka barijera između stranaka. Štoviše pravi sukobi često ostaje neriješen. Često smo na sudovima imali prilike vidjeti i čuti kako se pravi izvor spora uopće nije rješio već je to samo jedna od bitaka u međusobnom ratu dviju strana. Sud se u donošenju presude ne vodi razmatranjima interesa strana u sporu već činjenicama koje su relevantne za samu bit predmeta koji se pred njim vodi. To može rezultirati teškim posljedicama, posebno u slučajevima u vezi obiteljskih problema (razvod, podjela imovine, djeca). Sudu je stvarnost crno-bijelo i sudska presuda uvijek čini jednu stranu frustriranu i obeshrabrenu za održavanje daljnjih odnosa.

Medijacija nudi win-win rješenje. Mirenje budi u strankama svijesti o temeljnim pitanjima i interesima. Miritelj je osoba koja strankam u sporu pomaže da se usredotoče na rješenje koje zadovoljava njihove interese i potrebe.

Zbog poslovanja

Mirenje je postupak koji možete koristiti u poslovanju. Stranke koje su zajedničke probleme rješavali na miran način i do rješenja dolazile sporazumno odnosno konsenzusom razvijali su međusobno povjerenje i spremni su na ustupke jedni prema drugima jer imaju iskustvo da je to ispravan način poslovanja. Štoviše uzajamno povjerenje se održava. Mirenje otvara svijest kod poslovnih partnera kako je druga strana razumna i odgovorna te sigurnija za razvijanje poslovnih odnosa nego li neka druga. Rješavanje međusobnih sporova bez suda i sudovanja u samo nekoliko sati ili sastanaka u poslovnom svijetu drži se kao idealan, a poslovni odnos se učvrščuje i unapređuje razvijaju se novi poslovni odnosi i preporuka je potencijalnim partnerima za stupanje u poslovni odnos s takvim klijentom.

Zbog emocija

Mirenje rješava sukobe ne samo uzimajući u obzir probleme koji proizlaze iz podjele resursa, kao što su imovina, nekretnine, vrijeme, pokušava ići mnogo dublje i bavi se emocionalnim nesporazumima. Medijacija je uspješna kada sporazum između stranaka ublažava ne samo njihove materijalne, već što je još važnije, njihove emocionalne potrebe. To jamči stabilnost stranaka.

Zbog povjerljivosti

Jedan od glavnih pravila medijacije je tajnost. Što znači kako se ništa što je tijekom postupka rečeno neće koristiti u odnosu prema trećima, te obvezu miritelja na čuvanje tajnosti podataka koje tijekom mirenja sazna. Ovo pravilo je vrlo važno posebno kada su stranke u sporu trgovačka društva ili je u tijeku mirenje glede ostavine ili drugog obiteljskog pitanja. Ono omogućuje strankama zadržati u tajnosti ključne informacije o svojim tvrtkama, upravljanju, imovini, sklopljenim ugovorima i dr.

Tajnost postupka omogućuje rješavanje sukoba u odnosima tvrtka-klijent, bez publiciteta, čime se često kvari imidž tvrtke i može imati daljnje negativne posljedice u financijskom rezultatu.

Zbog izravnog utjecaja na odredbe sporazuma ili bez toga sporazuma nema

Mirenje omogućuje stranama u sporu da sudjeluju u kreiranju teksta sporazuma. Stranke samostalno donose odluku o pravima i obvezama koje će ugovoriti u postupku mirenja. Bez izričite suglasnosti obiju strana o rješenju spora nema sporazuma. Tada alternativa mirenju ostaje sudski ili arbitražni postupak.

Ipak puno je ugodnije kreirati tekst sporazuma nego čekati odluku suda o vašoj sudbini.

Posljednje, ali ne najmanje zbog novca

Mirenje je postupak kojim najbrže i najjeftinije dolazite do rješenja spora. Prosječni sudski postupak traje oko tri godine bez jamstva da će se u tom roku dobiti pravomoćna sudska presuda (žalbe i drugi pravni lijekovi). Sudovanje zahtjeva ogromne troškove dok u mirenju svoj problem možete za nekoliko stotina kuna koji trošak ćete ravnomjerno (ako se drugačije ne dogovorite s drugom stranom) podijeliti i na taj način krenuti u izgradnju boljih međusobnih odnosa.