Novosti

Novosti i objave vezane uz centar za mirenje Medijator

Potrošački sporovi

Alternativno rješavanje domaćih i prekograničnih potršačkih sporova

Odluka o listi izmiritelja centra

Novosti i objave vezane uz centar za mirenje Medijator

Riječ predsjednika

Medijacija je izrazito djelotvoran način rješavanja sukoba, primjenjiv na svim razinama od vrtića, obrazovnih i ustanova socijalne skrbi, preko trgovačkih  društava, javne uprave. Nije kasno za pokretanjem postupka mirenja niti kada ste već došli na sud. Mirenjem možete postići cilj na najbrži i najjeftiniji način uz vaše aktivno sudjelovanje u postupku. Ukoliko pak u postupku mirenja ne uspijete ili ste nezadovoljni tada svoju „bitku“ s drugom stranom u sporu možete nastaviti na sudu.

Medijacija je dobrovoljan proces, osmišljen tako da ne bude prijetnja sudionicima i poštuje njihove potrebe i integritet. Medijatori pomažu stranama u sukobu da postignu rješenje u kojem će se svi osjećati kao pobjednici, odnosno s kojim se nitko neće osjećati oštećeno.

Snaga medijacije je u tome da strane u sukobu prime potrebnu pomoć u svojim pregovorima na obostrano zadovoljstvo.

Centar za medijaciju „MEDIJATOR“ jedan je od trenutno dvije akreditirane institucije u Republici Hrvatskoj za provođenje postupaka mirenja, osnovnu i naprednu edukaciju za miritelje te edukaciju za trenere. U svom timu miritelja i trenera Centar za mirenje „Medijator“ okupio je najuspješnije miritelje i trenere miritelja s najviše iskustva u provođenju mirenja te edukacija za miritelje u Republici Hrvatskoj.

Centar Vam može pomoći u rješavanju sukoba na svakom dijelu Republike Hrvatske poštujući načelo povjerljivosti i želje za što bržim i jeftinim postizanjem rješenja Vašeg spora.

Posebice želimo biti od pomoći menadžerima trgovačkih društava, ravnateljima javnih ustanova u kulturi, školstvu, zdravstvu, javnoj upravi, u učinkovitom upravljanju sukoba među njihovim zaposlenicima te korisnicima njihovih usluga (klijentima, kupcima, poslovnim partnerima…).

Želimo biti od pomoći u rješavanju sukoba između radnika i poslodavaca te radnika i radnika.

Obratite nam se s povjerenjem.

Zašto mirenje

     Ne tvrdimo da medijacija može riješiti sve sukobe. Ne želimo vas uvjeravati rukovanje – naslov svakako je medijacija najbolje rješenje za vas. Zapravo želimo vam predočiti kako u svakom sukobu, strane uključene u spor trebaju uzeti mirenje – posredovanje u obzir kao ozbiljnu alternativu sudskom procesu, arbitražom ili bilo kojem od drugih mogućih načina suočavanja i rješavanja problema.

Zbog poslovanja

Mirenje je postupak koji možete koristiti u poslovanju. Stranke koje su zajedničke probleme rješavali na miran način i do rješenja dolazile sporazumno odnosno konsenzusom razvijali su međusobno povjerenje i spremni su na ustupke jedni prema drugima jer imaju iskustvo da je to ispravan način poslovanja. Štoviše uzajamno povjerenje se održava.

Mirenje otvara svijest kod poslovnih partnera kako je druga strana razumna i odgovorna te sigurnija za razvijanje poslovnih odnosa nego li neka druga. Rješavanje međusobnih sporova bez suda i sudovanja u samo nekoliko sati ili sastanaka u poslovnom svijetu drži se kao idealan, a poslovni odnos se učvrščuje i unapređuje razvijaju se novi poslovni odnosi i preporuka je potencijalnim partnerima za stupanje u poslovni odnos s takvim klijentom.

Dakle, zašto odabrati mirenje?

Nakon čitanja primjerice presude ako ste svoj spor odlučili rješavati sudskim putem imamo jednu stranu pobjednika koja je potpuno zadovoljna presudom i drugu – poraženu stranu. Na ovaj način izgrađuje se psihološka barijera između stranaka. Štoviše pravi sukobi često ostaje neriješen.

Često smo na sudovima imali prilike vidjeti i čuti kako se pravi izvor spora uopće nije rješio već je to samo jedna od bitaka u međusobnom ratu dviju strana. Sud se u donošenju presude ne vodi razmatranjima interesa strana u sporu već činjenicama koje su relevantne za samu bit predmeta koji se pred njim vodi. To može rezultirati teškim posljedicama, posebno u slučajevima u vezi obiteljskih problema (razvod, podjela imovine, djeca). Sudu je stvarnost crno-bijelo i sudska presuda uvijek čini jednu stranu frustriranu i obeshrabrenu za održavanje daljnjih odnosa.