Nakon što se u praksi pokazalo kako je provođenje ovršnosti tražbina koje su dospjele temeljem nagodbi i sporazuma sklopljenih u postupku mirenja bilo otežano sve dvojbe oko provedba nagodba otklonjenu su. Naime temeljnim Ovršnim zakonom (NN 112/12) člankom 23 određeno je kako su ovršne isprave: ovršna sudska odluka i ovršna sudska nagodba, ovršna odluka arbitražnog suda, ovršna odluka donesena u upravnom postupku i ovršna nagodba sklopljena u upravnom postupku ako glase na ispunjenje novčane obveze, osim ako zakonom nije drukčije određeno, zatim ovršna javnobilježnička odluka i ovršna javnobilježnička isprava, nagodba sklopljena u postupku pred sudovima časti pri komorama u Republici Hrvatskoj, te druga isprava koja je zakonom određena kao ovršna isprava. Stoga je ostalo nejasno ubraja li se i nagodba sklopljena u postupku mirenja u ovršne isprave.

Zakonom o izmjenama i dopunama ovršnog zakona (NN 93/14) u ovršne isprave izrijekom ubraja i “nagodbe sklopljene u postupku mirenja u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje postupak mirenja”. Na ovaj način provedba dospjelih, a ne podmirenih obveza iz nagodbe postaje jasna i neupitna. Ovo je još jedan od argumenata zbog kojih bi mogli donijeti odluku o rješavanju sporova u postupu medijacije.

  Novosti - Povratak