Međunarodna suradnja

Predsjednik Centra za mirenje “MEDIJATOR” svoja iskustva i iskustva Centra podijelio je putem video veze sa sudionicima okruglog stola temu “Statusa medijacija u privrednom i pravnom sistemu i potencijalima, alatima i mehanizmima za unapređenje medijacije u privredi na teritoriji AP Vojvodin” što ga je uspješno organizirao Institut za medijaciju pregovaranje i javne politike i Regionalno udruženje medijatora Vojvodine,

Okrugli stol je održan u Novom Sadu u konferencijskoj sali hotela “Veliki”, 26.08.2022. godine.

Hvala Milan Krilovic  “Perspektiva medijacije u privrednim sporovima u AP Vojvodini”, okrugli sto, 26.08.2022., Novi Sad – YouTube

  Novosti - Povratak