Međunarodna konferencija o mirenju Mostar 2020

Udruga medijatora jugoistočne Europe partner je u organizaciji međunarodne konferencije o mirenju Mostar 2020 od 29.-30.10.2020 koja se zbog epidemioloških razloga održava virtualno. Organizatori konferencije su CSSP – Berlinski centar za integrativnu medijaciji koja je nevladina organizacija u Njemačkoj. Sjedište organizacije je u Berlinu, s lokalnim uredima na Kosovu, Bosni i Hercegovini i Albaniji. Organizacija je osnovana 2005 . Vijeće za regionalnu suradnju (RCC).

više na: https://www.balkanmediation.org/

Program konferencije možete vidjeti na slijedećoj poveznici: https://www.balkanmediation.org/events/mostar-mediation-conference-2020/programme/

Svi koji to žele mogu participirati u radu Konferencije ukoliko se registriraju na slijedećem linku: https://www.balkanmediation.org/events/mostar-mediation-conference-2020/registration/

  Novosti - Povratak