Hrvatski sabor donio je Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine. Naš Centar za mirenje “MEDIJATOR” određen je nadležnim tijelom za provođenje alternativnog rješavanja potrošačkih sporova što nas čini ponosnim i obvezuje na daljnje unapređenje kvalitete naših usluga. “PROFI TEST d.o.o Centar za mirenje »MEDIJATOR« u idućem će razdoblju zaprimati prijedloge i organizirati provođenje postupaka mirenja, koji se mogu provesti u svim županijskim središtima u Republici Hrvatskoj te prema potrebi i u ostalim manjim mjestima kako bi ovakav način rješavanja sporova bio dostupniji i jeftiniji potrošačima. Zahtjev za pokretanje postupka mirenja može se predati i putem elektroničkog obrasca koji se nalazi na mrežnim stranicama Centra za mirenje »MEDIJATOR« http://Prijedlog za pokretanje potrošačkog spora – Medijator – centar za mirenje kako bi se ubrzao postupak, smanjili troškovi te olakšao pristup stranaka mirenju, a osigurani su i uvjeti za provođenje postupka putem internetske videoplatforme. Centar za mirenje »MEDIJATOR« će i u idućem razdoblju aktivno raditi na unaprjeđenju provođenja online i offline mirenja u potrošačkim sporovima i aktivnostima u promociji mirenja.”

Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_29_620.html?fbclid=IwAR38XcLytSEeA9184WXmpl1iKjSyewLU8F2adHOPxv-6HFo5NI9ddFF7Lc8

  Novosti - Povratak