Naš Centar za mirenje “Medijator”, u sklopu provođenja EU Projekta “Rješavanje potrošačkih sporova medijacijom- osnažuje povjerenje potrošača i trgovaca” u Dubrovniku5.11.2022 . Brojnim zainteresiranim građanina -potrošačima dali smo sve potrebne informacije u svrhu rješavanja potrošačkih sporova medijacijom.

  Galerija slika

  Novosti - Povratak