Mirenje omogućuje stranama u sporu da sudjeluju u kreiranju teksta sporazuma. Stranke samostalno donose odluku o pravima i obvezama koje će ugovoriti u postupku mirenja. Bez izričite suglasnosti obiju strana o rješenju spora nema sporazuma. Tada alternativa mirenju ostaje sudski ili arbitražni postupak.

Ipak puno je ugodnije kreirati tekst sporazuma nego čekati odluku suda o vašoj sudbini.

  Zašto medijacija - Povratak