Jedan od glavnih pravila medijacije je tajnost. Što znači kako se ništa što je tijekom postupka rečeno neće koristiti u odnosu prema trećima, te obvezu miritelja na čuvanje tajnosti podataka koje tijekom mirenja sazna. Ovo pravilo je vrlo važno posebno kada su stranke u sporu trgovačka društva ili je u tijeku mirenje glede ostavine ili drugog obiteljskog pitanja. Ono omogućuje strankama zadržati u tajnosti ključne informacije o svojim tvrtkama, upravljanju, imovini, sklopljenim ugovorima i dr.

Tajnost postupka omogućuje rješavanje sukoba u odnosima tvrtka-klijent, bez publiciteta, čime se često kvari imidž tvrtke i može imati daljnje negativne posljedice u financijskom rezultatu.

  Zašto medijacija - Povratak