VLADA RH potiče rješavanje sporova mirenjem

Vlada Republike Hrvatske donijela je  Odluku o poticanju izvansudskog rješavanja građanskih i trgovačkih sporova u kojima je stranka Republika Hrvatska, odnosno pravna osoba kojoj je jedini osnivač ili član, odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska. Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj  62/16 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_62_1568.html.

Izvansudski načini rješavanja sporova podrazumijevaju pregovore, mirenje i arbitražu. Cilj ove Odluke je brzo, učinkovito i odgovorno rješavanje sporova radi očuvanja poslovnih odnosa, rasterećenja poslovanja od mogućih rizika sporenja, smanjenja troškova, vremena i resursa, ostvarenja ušteda i zaštite proračuna Republike Hrvatske, sprječavanja nastanka sudskih postupaka uvijek kad je to moguće i rasterećenja pravosuđa. Sudski postupak u svim sporovima treba biti posljednja mogućnost.

Ako rješavanje spora pregovorima ne uspije, subjekti su dužni, ako ocijene prikladnim, pokušati riješiti spor mirenjem i kada ugovorna odredba o obveznom pokušaju rješavanja spora nije sadržana u ugovoru. Mirenje se može provoditi neovisno o tome vodi li se o predmetu spora sudski ili arbitražni postupak. Mirenje se provodi sukladno Zakona o mirenju (»Narodne novine«, broj 18/11) i odgovarajućih Pravila o mirenju akreditiranog Centra za mirenje.

Stoga će primjenom ove odluke biti moguće sporove u kojima je jedna od strana Republika Hrvatska ili pravna osoba u kojoj je jedini osnivač ili imatelj udjela u pretežitom vlasništvu  brže i jednostavnije, a time i jeftinije rješavati.

Centar za mirenje “MEDIJATOR” akreditirana Institucija za mirenje po Ministarstvu  pravosuđa RH sukladno Zakonu o mirenju je pravo mjesto za učinkovito rješavanje sporova. Stoga nam se s povjerenjem obratite.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn