PROGRAM RADA 1. KONFERENCIJE MEDIJATORA JI EUROPE O MEDIJACIJI I RAZVOJU KOMUNIKACIJE ZAGREB 22.10.2016

VLADA RH potiče rješavanje sporova mirenjem
14. srpnja 2016.
U ZAGREBU ODRŽANA 1. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA MEDIJATORA JUGOISTOČNE EUROPE
24. listopada 2016.
*

PROGRAM RADA 1. KONFERENCIJE MEDIJATORA JI EUROPE O MEDIJACIJI I RAZVOJU KOMUNIKACIJE ZAGREB 22.10.2016

PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA MEDIJATORA JUGOISTOČNE EUROPE O MEDIJACIJI I RAZVOJU KOMUNIKACIJA.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA:

22.10.2016., HOTEL „DUBROVNIK“ Ljudevita Gaja 1 (GPS – Praška 5) Zagreb, 10 000

Dvorana „Ban Frankopan“.

 

                                                           PROGRAM

9,00-10,00                                     Prijava sudionika

 

10,00-10,30 Uvod

Pozdravna riječ

Otvaranje konferencije,

 

Stipe Šola, predsjednik Centra za mirenje Medijator

Đurđa Adlešič,  predstavnik Udruge Hrvatska pomaže

Milan Bandić gradonačelnik Grada Zagreba

 

10,30-11,50 Izlaganja

 

TEMATSKI BLOK

Medijacija u praksi u zemljama JI Europe i kako je unaprijediti

Medijacijski trenutak u Republici Hrvatskoj

Medijacija u Republici Srbiji

Medijacija u Bosni i Hercegovini i strateški prioriteti njenog unapređenja

Medijacija u Republici Makedoniji, kao  alat za  primjereno rješavanje  sporova

 

 

Predavač

Srđan Šimac

Blažo Nedić

Muharem Selimović

Ilija Manasijev

 

11.50-12.10 Stanka
12.10-13.30 Izlaganja TEMATSKI BLOK

Komunikacija i medijacija učinkovite tehnike za upravljanje i rješavanje konflikata i sporova

Mirenje kao alternativni način rješavanja sporova u poslovnom okruženju

Poslovna medijacija, poslovni odnos, popratne posljedice, bez uplitanja trećih, rješavanje sukoba – iskustva odvjetnika

Medijacija u individualnim radnim sporovima u praksi kao doprinos organizacijskoj klimi

Važnost i potreba poznavanja komunikacijskih vještina medijatora u provođenju medijacije

Razvoj udruženja posrednici u rješavanju sporova, sporazum o pristupanju medijaciji,

Medijator u zajednici

Mogućnosti  primjene obiteljske  medijacije  u  sporovima  u kojima se pojavljuju djeca

Medijacija kao metoda rješavanja sporova iskustva distrikta Brčko

 

 

Vjeran Malenica

Danijel Pribanić

 

Estera Rakić

Slave Mladenovski,  Ljupcho Sotirosk

Gorazd Đurović

Ivan Matešić

Esad Bećirović

Siniša Ravlić

13.30-14.30 Ručak
14.30-16.00 OKRUGLI STOL

Doprinos medijatora u izgradnji  međusobnog povjerenja suživota i tolerancije na prostoru JI Europe

Medijatori iz Republike Hrvatske,  Republike Srbije, Republike Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije

Moderator, Stipe Šola

16.00-16.30                          Zaključci konferencije

                                                     

 

U radu konferencije sudjelovat će i drugi istaknuti stručnjaci iz područja medijacije.

PARTNERI: Grad Zagreb,    Udruga Hrvatska pomaže Zagreb