POKRENITE POSTUPAK

Da biste mogli pokrenuti postupak rješavanja spora medijacijom prethodno je potrebno da se registrirate vašim emailom i lozinkom. Nakon registracije biti će omogućeno podnošenje prijedloga.

 
 

Prijavite se

 

Registrirajte se ako niste registrirani

(Ako se registrirate kao protustranka kako bi vidjeli već pokrenuti postupak, molimo da koristite e-mail na koji Vam je stigla obavijst o pokrenutom postupku.)

(Potrebno je koristiti kombinaciju znakova - Velikih slova, malih slova i brojki.)