POKRENITE prijedlog

Da biste mogli pokrenuti prijedlog za informativni sastanak o medijaciji po uputi suda prethodno je potrebno da se registrirate vašim emailom i lozinkom. Nakon registracije biti će omogućeno podnošenje prijedloga.

 
 

Prijavite se

 

Registrirajte se ako niste registrirani

(Ako ste u postupku protustranka i želite vidjeti već pokrenuti postupak, koristite e-mail adresu na koji Vam je stigla obavijest o pokrenutom postupku.)

(Potrebno je koristiti kombinaciju znakova - Velikih slova, malih slova i brojki.)