Prednosti postupka mirenja u odnosu na parnični postupak

1) Sudski postupak je javan, a postupak mirenja tajan (povjerljiv; sve izneseno tijekom postupka mirenja ostaje povjerljivo i ne može se upotrijebiti u parničnom postupku ili izvan njega bez suglasnosti stranaka).

2) Sudski postupak je strog i formalan, a postupak mirenja neformalan i elastičan te se odvija u ugodnom ambijentu.

3) U sudskom postupku stranke jedna drugu, ali i suca, uvjeravaju u održivost svojih pravnih položaja na temelju zakona, a u postupku mirenja važni su interesi stranaka, a ne utemeljenost njihovih zahtjeva na zakonu.

4) U sudskom postupku sudac umjesto stranaka donosi odluku o predmetu spora, a u postupku mirenja o sporu odlučuju same stranke (vlastito rješenje spora).

5) Sudska odluka uvijek među strankama stvara pobjednika i gubitnika, a često je s njom nezadovoljna i stranka koja je uspjela u sporu, dok su u postupku mirenja obje stranke pobjednici, jer su sklopile nagodbu od zajedničkog interesa.

6) Sudskom presudom trajno se narušavaju i onako poremećeni odnosi između stranaka u sporu, a nagodba u postupku mirenja sve sudionike čini zadovoljnima i omogućuje im obnovu privremeno poremećenog odnosa i njegovo zadržavanje u budućnosti.

7) Uspjeh stranaka u parničnom postupku je neizvjestan, a nagodba u mirenju isključuje svaki rizik za stranke od eventualne nepovoljne sudske odluke, pa tako i od one u žalbenom postupku.

8) Sudski postupak je za razliku od postupka mirenja u pravilu dugotrajan i skup.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn