Obavijest o početku osnovne obuke miritelja

Poštovani,

pozivamo Vas na osnovnu obuku miritelja koja će započeti dana 29.11.2013. u 17,00 sati na adresi Biokovska 50 A, Zagreb. Ostali termini održavanja obuke će se dogovoriti s polaznicima.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti na sudjelovanje u osnovnoj obuci.

Budući da je zanimanje miritelja iznimno cijenjeno u javnosti, a efikasni postupci mirenja postaju sve češći način rješavanja sporova, pozivamo sve zainteresirane da se prijave na sudjelovanje u osnovnoj obuci miritelja.

Osim teorijskog znanja o postupcima mirenja (medijacije), obuka miritelja će Vam omogućiti stjecanje djelotvornih tehnika posredovanja te komunikacijskih, odnosno pregovaračkih znanja i vještina, potrebnih ne samo u postupcima mirenja, nego i u poslovanju te svim ostalim životnim situacijama.

Obuka miritelja će se održati tijekom ožujka u trajanju od 40 sati (20 sati teorijske nastave i 20 sati praktičnog rada). Edukacija se provodi u grupama od 9 polaznika. Po primitku prijava kontaktirat ćemo Vas o točnim terminima provođenja obuke.

Naši predavači su eminentni stručnjaci treneri i miritelji s višegodišnjim iskustvom u postupcima mirenja.

Cijena obuke iznosi 3 000,00 kn + PDV, plativo u 6 obroka.

Program osnovne obuke miritelja Centra za mirenje “Medijator”:

1. Teorijska nastava o postupku mirenja
– definicija, načela, ciljevi i stilovi mirenja,
– pravni okvir mirenja u Hrvatskoj i EU
– hrvatski sustav i struktura mirenja (Povjerenstvo za alternativne načine rješavanja sporova, izvansudsko mirenje i centri, mirenje pri sudovima)
– teorija i analiza sukoba,
– uloge izmiritelja i razlike prema drugim metodama rješavanja sukoba,
– psihološki, filozofski i etički aspekti mirenja,
– faze, metode i tehnike mirenja.

2. Praktična nastava – učenje iz iskustva (znanstvene metode):
– “igranje uloga i simulacija predmeta”,
– uvježbavanje sljedećih vještina i tehnika mirenja:
a) aktivno slušanje,
b) postavljanje pravih pitanja,
c) preoblikovanje,
d) neutralnost i višesmjerna komunikacija,
e) ohrabrivanje i odavanje priznanja,
f) održavanje ravnoteže moći/snaga.

Centar za mirenje “Medijator” polaznicima nakon uspješno završene obuke izdaje certifikat o uspješno završenoj osnovnoj obuci (u skladu s Pravilnikom o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (“Narodne novine” br. 59/11) te ovlaštenja Ministarstva pravosuđa.

Izdavanje certifikata miriteljima omogućuje upis u Registar izmiritelja pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske.

Prijava za osnovnu obuku miritelja

Za sve informacije obratiti se na:

tel/fax 043 231 211
mob 091 240 9522, 098 240 952
medijator@medijator.com.hr
tajnik@medijator.com.hr

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn