Nakon dvogodišnje krize Covida 19 i posljedica brutalne agresije na Ukrajinu, svjedoci smo značajnog globalnog poremećaja na tržištima. Realno je očekivati značajne poremećaje i pojavu novih sporova u sektorima Energetika - sve grupe, Poštanske usluge i Elektroničke komunikacije. Ovim programom provodit će se aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti trgovaca o ARS-a kako bi pristali sudjelovati u procesu alternativnog rješavanja sporova putem ovlaštenog tijela za rješavanje potrošačkih sporova - medijacijom. Isto tako i osvješćivanje potrošača za podnošenje prijedloga kada smatraju da nisu primili odgovarajuću robu ili plaćenu uslugu. Kroz ovaj program održati će se brojni sastanci  s predstavnicima trgovaca,  pružateljima usluga. Biti će to prilike za davanje  pojašnjenja i odgovore na nedoumice vezanih uz alternativno rješavanje sporova. Osnovne informacije o ovom projektu biti će dostupne i u tiskanom obliku kroz letak. Budući je ovo već treći projekt koji ovo nadležno tijelo Centar za mirno rješavanje sporova "MEDIJATOR" provodi zaključak je kako je nužna edukacija svih sudionika na tržištu kako bi se stvorila kultura rješavanja sporova kroz alternativne načine rješavanja sporova.. To će biti moguće kroz održavanje različitih zajedničkih sastanaka, konferencija i aktivnosti u kojima će sudjelovati potrošači i trgovci. Olakšani pristup potrošačima za podnošenje prijedloga za alternativno rješavanje sporova putem jedinstvene web stranice, kao i prijave za prijedloge, značajno će pridonijeti poticanju potrošača na poduzimanje radnji. Očekivano aktivno sudjelovanje predstavnika trgovaca iz sektora Energetike i poštanskih usluga  u postupcima alternativnog rješavanja potrošačkih sporova biti će poticaj i ostalim trgovcima iz drugih sektora da se uključe u ovaj i slične projekte, ili pak da samostalno iniciraju ARS . Omogućavanje online sudjelovanja potrošača i trgovaca u postupku te minimiziranje njihovih troškova doprinosi daljnjem jačanju spremnosti za sudjelovanje u takvom postupku. Pozivamo sve trgovce iz navedenih sektora da se kroz naredno vrijeme odazovu na sudjelovanje u ovom projektu kako bi zadržali postojeće i privukli nove potrošače.

  Novosti - Povratak