U Bjelovaru je 6.9.2023., održana početna konferencija o realizaciji EU PROJEKT 2023-2024  "ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA MEDIJACIJOM  U SEKTORU ENERGIJA I VODA; POŠTANSKE USLUGE I ELEKTRONIČNA KOMUNIKACIJA". Voditelj projekta i predsjednik Centra za mirno rješavanje sporova "Medijator" Stipe Šola prestavio je glavne odrednice projekta. Bila je to prilika za potpisivanje Sporazuma o rješavanju potrošačkih sporova nastalih kod pružatelja usluga plinoopskbe, vodoopskrbe i odvodnje te komunalnih usluga. Svojim potrošačima trgovačka društva Vodne usluge d.o.o , Gradska plinara Bjelovar d.o.o., Plin Garešnica d.o.o., Voda Garešnica, Komunalac Garešnica d.o.o., Komunalije Čazma d.o.o., Komunalije vodovod d.o.o. Čazma, Komunalac Grubišno polje d.o.o., Vodovod Grubišno Polje d.o.o., potpisivanjem Sporazuma o rješavanju potrošačkih sporova medijacijom s nadležnim tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova osiguirali su jednostavniji, brži, učinkovitiji način rješavanja potrošačkih sporova. Za vrijeme trajanja ovog EU projekta za potrošače kod navedenih trgovaca biti će moguće rješavati potrošačke sporove bez naknade i upisne takse. Ovime sporazumom potrošači kod trgovaca  javnim uslugama na području Bjelovarsko bilogorske županije imaju značajno olakšanu mogućnost rješavanja potrošačkih sporova kod ovog nadležnog tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova medijacijom. Vjerujemo kako će i ostali trgovci u drugim potrošačkim sektorima slijediti ovaj primjer. Centar za mirno rješavanje sporova "MEDIJATOR "u tome može biti od velike pomoći.

 
 
 
 
 

  Galerija slika

  Novosti - Povratak