Osnovna obuka za medijatore RIJEKA započinje  16.2.2024   on line ( teoretski dio)  i u "živo" (praktični dio).

Nakon 40 sati osnovne obuke za medijatore, polaznici mogu pristupiti ispitu za medijatora koji će se održati  nakon završetka obuke.

Nakon 40 sati osnovne obuke i položenog ispita, polaznici se mogu upisati u Registar medijatora u Centru za mirno rješavanje sporova i Listu medijatora ovog Centra.

Obuku provode certificirani treneri Centra za mirno rješavanje sporova "Medijator".

Prijave se mogu obaviti na ovim  mrežnim stranicama  https://medijator.com.hr/edukacije/mirenje/osnovni-program  zaključno sa 14.2.2024.

Centar pridržava pravo odgoditi održavanje osnovne obuke ako se na obuku do njenog početka prijavi manje od 9 polaznika.

  Novosti - Povratak