Osnovna obuka za medijatore održati će se u terminu  15. 16. 17. 22 i 23 rujna 2023. u Bjelovaru u prostorijama Centra, Petra Hektorvića 2

Nakon 40 sati osnovne obuke za medijatore, polaznici mogu pristupiti ispitu za medijatora koji će se održati 23 rujna nakon završetka obuke.

Nakon 40 sati osnovne obuke i položenog ispita, polaznici se mogu upisati u Registar medijatora u Centru za mirno rješavanje sporova i Listu medijatora ovog Centra.

Obuku provode certificirani trenieri Centra za mirno rješavanje sporova "Medijator".

Prijave se mogu obaviti na ovim  mrežnim stranicama Centra.

  Novosti - Povratak