Završio je osnovnu i naprednu obuku za izmiritelje te obuku za trenera izmiritelja.

Djelokrug rada: kolektivni radni sporovi, individualni radni sporovi (sporovima o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati primjerice, postupaka pokrenutim povodom tužbi radi isplate, tužbi radi naknade štete, radnih sporova), trgovački sporovi, trgovačkim, građanski sporovi , obiteljska medijacija, podjela nekretnina, posredovanje prije i za vrijeme pokretanja ovrhe, naplata iz osiguranja.

Posredovanje između trgovačkih društava.

Upisan u Registar izmiritelja koji se vodi u Ministarstvu pravosuđa RH. 

  Naši medijatori - Povratak