Stipe Šola dipl.ing.

Mirenjem se aktivno bavi od 2004 godine od kada je na Listi GSV RH za miritelje u kolektivnim radnim sporovima. Završio je osnovnu i naprednu obuku za miritelje te trening za trenere miritelje.

Djelokrug rada: kolektivni radni sporovi, individualni radni sporovi (sporovima o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati primjerice, postupaka pokrenutim povodom tužbi radi isplate, tužbi radi naknade štete, radni sporovi), trgovački sporovi, građanski sporovi i dr.

Posredovanje između trgovačkih društava.

Upisan u Registar izmiritelja koji se vodi u Ministarstvu pravosuđa RH.

  Naši medijatori - Povratak