Mirenjem se aktivno bavi od 2004 godine od kada je na Listi GSV za miritelje u kolektivnim radnim sporovima. Završio je osnovnu i naprednu obuku za miritelje te trening za trenere miritelje.

Djelokrug rada: kolektivni radni sporovi, individualni radni sporovi (sporovima o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati primjerice, postupaka pokrenutim povodom tužbi radi isplate, tužbi radi naknade štete, radnih sporova), trgovački sporovi, trgovačkim, građanski sporovi , obiteljska medijacija, podjela nekretnina, posredovanje prije i za vrijeme pokretanja ovrhe, naplata iz osiguranja.

Posredovanje između trgovačkih društava.

Upisan u Registar izmiritelja koji se vodi u Ministarstvu pravosuđa RH.

  Naši medijatori - Povratak