Meri Marić dipl.iur., miriteljica i trenerica za miritelje, Zagreb

Završila je osnovnu i naprednu obuku za miritelje te trening za trenere miritelje.

Djelokrug rada: kolektivni radni sporovi, individualni radni sporovi (sporovima o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati primjerice, postupaka pokrenutim povodom tužbi radi isplate, tužbi radi naknade štete, radnih sporova), trgovački sporovi, trgovačkim, građanski sporovi i drugim.

Posredovanje između trgovačkih društava.

Upisana u Registar izmiritelja koji se vodi u Ministarstvu pravosuđa RH.