Medijator i centar za mirenje, medijaciju i razvoj komunikacija iz Splita usuglasili način suradnje u razvoju mirenja – posredovanja

Rješenjem Ministarstva pravosuđa Centar za mirenje, medijaciju i razvoj komunikacija (CMMRK) iz Splita postao je akreditirana institucija za mirenje. Kao srodne Institucije Centar za mirenje “Medijator” i CMMRK zastupane po predsjednicima Centara Stipi Šola i Ivanu Matešiću, usuglasili su zajedničko djelovanje na promicanju mirenja na području Republike Hrvatske potpisavši Protokol o suradnji. Centri će se, kroz zajedničke akcije i suradnju, zalagati za promicanje kulture komunikacija, etičnost, toleranciju, uvažavanje različitosti te razvijanje dobre miriteljske prakse. Promicati će se i poticati na korištenje instituta mirenja kao alternativnog načina rješavanja sporova kao brz, učinkovit, uz minimalne troškove dostupan način postizanja cilja te uz dodatnu vrijednost koju nosi – poboljšanje narušenih odnosa među stranama u sporu.

Dakle u budućnosti se očekuje zajednički nastup dvaju Centara u nizu društvenih akcija, organizaciji seminara, okruglih stolova s aktualnim temama, u izdavačkim djelatnostima, marketingu…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn