dr. sci. Katarina Fehir Šola univ. mag. pharm. mag.univ. spec. fitofarmacije , Bjelovar, Zagreb

Završila je osnovnu i dodatnu obuku za izmiritelje.

Djelokrug rada: individualni radni sporovi (sporovima o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati primjerice, postupaka pokrenutim povodom tužbi radi isplate, tužbi radi naknade štete, radnih sporova), trgovački sporovi, građanski sporovi i drugim.

Posredovanje u obiteljima.

Upisana je u Registar izmiritelja koji se vodi u Ministarstvu pravosuđa RH.