Spor koji je proizašao iz trgovačkog ugovora između različitih poslovnih subjekata.

 
  Građanski, obiteljski, trgovački, radni sporovi... - Povratak