Spor između poslodavca i radnika koji nastaje vezano za radni odnos (otkaz, materijalna prava, neisplata plaće i sl.).

Posredovanje na radnom mjestu

Sukob na radnom mjestu uobičajen je, ali loše vođen može brzo prerasti u spor. Slučajevi u kojima se navodi nedostatak mogućnosti, neodgovarajuće osposobljavanje i nepošteno postupanje mogu imati koristi od posredovanja.

 
  Građanski, obiteljski, trgovački, radni sporovi... - Povratak