Ovo je još jedan u nizu projekata koje provodi ovo tijelo kako bi osvijestilo potrošače i trgovce o upućenosti jednih na druge. Cilj ovogodišnjeg projekta koji smo nazvali „Rješavanje potrošačkih sporova medijacijom – osnažuje povjerenje potrošača i trgovaca” upravo je razvijanje svijesti o tome kako su u svakodnevnim odnosima na tržištu moguće i određene nesuglasice između dionika tog tržišta - potrošača i trgovaca. Ovaj program uključuje priliku potrošačima da imaju lakši pristup informacijama o alternativnom rješavanju sporova, kao i dostupnost ovog tijela za alternativno rješavanje sporova. To smo pomogli uz redizajn naše web stranice www.medijator.com.hr gdje smo razvili vlastiti sustav podnošenja prijedloga za rješavanje potrošačkog spora, njegovo praćenje od strane podnositelja i označenog trgovca, a sve uz vođenje iskusnog medijatora. Rezultat ovog pristupa jest transparentnost samog vođenja postupka, kao brže, jeftinije i učinkovitije rješavanje slučaja. Jedan od ciljeva ovog programa je stvaranje međusobnog povjerenja, što može rezultirati doprinosom potrošačke politike oporavku, jačanju intrinzične veze između povjerenja
potrošača i gospodarskog rasta. Program uključuje i pružanje edukativnih aktivnosti kroz organizaciju raznih savjetodavnih foruma, edukaciju o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova. Pružanje savjetodavnih usluga potrošačima i trgovcima o alternativnom rješavanju sporova kroz održavanje stalnog savjetovališta (“miriteljski forum” na web stranicama ovog tijela) u kojem stručnjaci daju odgovarajuće odgovore na nedoumice potrošača i trgovaca o alternativnom rješavanju sporova. Program uključuje i aktivnosti za usavršavanje vještina svojih članova, ali i suradnju u umrežavanju i razmjeni iskustava s drugim odabranim tijelima za ARS, kao i udrugama te pojedncima koji se bave zaštitom potrošača. Zato smo organizirali godišnju konferencija o medijaciji u potrošačkim sporovima uz sudjelovanje drugih dionika u području potrošačkih prava i rješavanju tih sporova iz Republike Hrvatske, zemalja u okruženju (Srbija, Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija). Promicanje alternativnog rješavanja potrošačkih sporova medijacijom uključivala je neposredne kontakte s potrošačima i trgovcima u sedam većih hrvatskih gradova. Ukupno je podijeljeno gotovo 30 000 letaka s informacijama o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova. Osim navedenih aktivnosti koje su bile zapažene na društvenim mrežama i u televizijskim emisijama, pozvani smo i održali predavanje o ovoj temi i studentima Zagrebačke škole ekonomije i menagmenta. Sve ovo ne bismo mogli bez sufinanciranja od strane EU koje smo ostvarili putem njihove agencije European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA). Na tome im iskreno hvala.

  EU projekti - Povratak