PROJEKT 2022-2023: “Rješavanje potrošačkih sporova mirenjem – osnažuje povjerenje potrošača i trgovca“

Centar za mirenje „MEDIJATOR“  je subjekt ARS-a na listi registriran na ODR platformi i ima prihvaćen program rada za razdoblje 2020.-2024., a koji uključuje provedbu aktivnosti „Rješavanje potrošačkih sporova mirenjem – jača povjerenje potrošača i trgovca“. Ovaj program za potrošače uključuje priliku za potrošače da imaju lakši pristup informacijama o alternativnom rješavanju sporova za potrošače, kao i dostupnost prijavljenog tijela za ADR. Pristup uključuje i izravno praćenje statusa postupka, olakšava komunikaciju između potrošača i prijavljenog tijela, što uključuje i trgovce. Stoga je predviđeno poboljšanje web stranice ovog tijela za ADR kako bi se postigao ovaj cilj. Jedan od ciljeva ovog programa je stvaranje međusobnog povjerenja, što može rezultirati doprinosom potrošačke politike oporavku, jačanju intrinzične veze između povjerenja potrošača i gospodarskog rasta. Program uključuje i pružanje edukativnih aktivnosti kroz organizaciju raznih savjetodavnih foruma, edukaciju o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova. Pružanje savjetodavnih usluga potrošačima i trgovcima o alternativnom rješavanju sporova putem održavanja stalnog savjetovališta (Potrošački alternativni rješavanje sporova na web stranici ovog tijela za alternativno rješavanje sporova) u kojem će stručnjaci dati odgovarajuće odgovore na zabrinutosti potrošača i trgovaca u vezi s alternativnim rješavanjem sporova. 

  EU projekti - Povratak