Edin Sarajlić, miritelj i trener miritelja, Zagreb

Završio je osnovnu i naprednu obuku za miritelje te trening za trenere miritelje. Djelokrug rada: kolektivni radni sporovi, individualni radni sporovi (sporovima o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati primjerice, postupaka pokrenutim povodom tužbi radi isplate, tužbi radi naknade štete, radnih sporova), trgovački sporovi, trgovačkim, građanski sporovi i drugim. Posredovanje između trgovačkih društava. Upisan u Registar izmiritelja koji se vodi u Ministarstvu pravosuđa RH.