Katarina Fehir Šola univ.mag.pharm. – Bjelovar

Katarina Fehir Šola univ.mag.pharm., Bjelovar, Zagreb

Završila je osnovnu obuku za miritelje.

Djelokrug rada: individualni radni sporovi (sporovima o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati primjerice, postupaka pokrenutim povodom tužbi radi isplate, tužbi radi naknade štete, radnih sporova), trgovački sporovi, građanski sporovi i drugim.

Posredovanje u obiteljima.

Upisana je u Registar izmiritelja koji se vodi u Ministarstvu pravosuđa RH.