Edin Sarajlić – Zagreb

Edin Sarajlić, miritelj i trener miritelja, Zagreb

Završio je osnovnu i naprednu obuku za miritelje te trening za trenere miritelje.

Djelokrug rada: kolektivni radni sporovi, individualni radni sporovi (sporovima o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati primjerice, postupaka pokrenutim povodom tužbi radi isplate, tužbi radi naknade štete, radnih sporova), trgovački sporovi, trgovačkim, građanski sporovi i drugim.

Posredovanje između trgovačkih društava.

Upisan u Registar izmiritelja koji se vodi u Ministarstvu pravosuđa RH.

Centar za postavke privatnosti

Zatvorite svoj račun?

Vaš će račun biti zatvoren i svi će se podaci trajno izbrisati i ne mogu se vratiti. Jesi li siguran?

NOVO!!!! POTROŠAČKI SPOROVI
Alternativno rješavanje domaćih i prekograničnih potršačkih sporova