Dalibor Ružić, dipl.iur., Zagreb, Duga Resa

dalibor-ruzic

Diplomirao na  Pravnom fakultetu u Splitu, stečena titula dipl. iur.

Voditelj Odjela  za opće propise građanskog parničnog i izvanparničnog procesnog prava, ovršnog prava i alternativne načine rješavanja sporova u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske.

  • završio osnovnu obuku za izmiritelja u trajanju od 40 sati Hrvatska udruga za mirenje (HUM)

▪  registrirani izmiritelj pri Ministarstvu pravosuđa – Certifikat Hrvatske udruge za mirenje o završenoj osnovnoj obuci za izmiritelje u trajanju od 40 sati, broj Upisnika C-OO-102/16 od 20.11.2016.